vrijdag 13 januari 2017

Kunnen we de lessen ook anders aanbieden dan in standaard volgorde?

Veel leerkrachten zoeken naar meer eigenaarschap als het gaat om het inrichten van het lesprogramma. Traditionele methoden knellen daarbij al gauw, omdat het papieren verleden nog maakt dat er sprake is van een gedwongen volgorde waarin de lessen worden aangeboden.

Taal in beeld 2 doet dat anders. Natuurlijk zijn de lessen in een volgorde gezet, de zogenaamde leerlijn van de methode. Maar deze is niet meer dwingend. Als het meer passend is om de leerstof anders te ordenen, dan is dat in de leerkrachtassistent heel gemakkelijk te regelen.

Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de leerstof die hoort bij één domein, niet meer uit te spreiden over verschillende leerjaren. Zo kunt u een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de leestekens, als een korte krachtige module in een kort tijdsbestek aan te bieden. Als eerste aanbieding, maar misschien ook als latere herhaling.

Ook kunt u, als u werkt met combinatiegroepen, op een heel simpele manier lessen selecteren die voor de hele groep gaan worden aangeboden. U maakt zo in een handomdraai een combinatieprogramma, waardoor u de groepen echt kunt gaan combineren en de klassieke organisatieproblemen kunt vermijden.

Of u kunt ervoor kiezen om een aantal leerlingen aan de instructietafel een veel persoonlijker programma aan te bieden. Door dingen weg te laten, maar andere onderdelen wellicht veel intensiever te herhalen.

Verder kan het ook voor scholen in het speciaal (basis)onderwijs, die op basis van hun leerlingpopulatie graag een programma op maat willen samenstellen, een uitkomst zijn. Het lesprogramma kan dan een deelverzameling van de leerstof zijn en over de jaargroepen heen gaan.

Wat hiervoor nodig is, is een volledig transparante leerlijn. Met een paar muisklikken moet u kunnen achterhalen waar welke leerstof aangeboden wordt. Als het moet, zelfs over alle jaargroepen heen. Als u weet waar de lessen 'zitten', moet u er natuurlijk ook direct naartoe kunnen klikken. Geen gezoek of verzamel, maar klik klik klaar.

Met Taal in beeld 2 is het allemaal mogelijk. In het onderstaande filmpje, laat ik u zien hoe het kan. Ik hoop dat u er veel plezier aan gaat beleven.Jos Cöp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten