vrijdag 12 september 2014

Wordt Taalmaker ook vernieuwd en wanneer komt de nieuwe versie uit?


Taalmaker is een pakket met taalplustaken. Naar aanleiding van veel positieve feedback die we afgelopen jaren van de gebruikers ontvingen, zijn we de ontwikkeling van een vernieuwde uitgave gestart. 
Zowel de vorm als inhoud van Taalmaker hebben we onder handen genomen, hetgeen resulteert in een volledig nieuw pakket. De lessen zijn beter afgestemd op de referentieniveaus en de kaartenbak met afzonderlijke taaltaken maakt plaats voor zes boekjes met twintig gebundelde taken.
In boekje 1-3 komen doelen aan de orde die opbouwen naar niveau 1F.
Boekje 4-6 bevat taaltaken op weg naar niveau 2F. 


De taken zijn gericht op herkenbare en alledaagse taaluitingen. Daarmee daagt het de leerlingen uit actief aan de slag te gaan met taal. Taalmaker is niet exclusief voor Taal in beeld. Het past ook uitstekend naast andere taalmethoden. Omdat de taken niet gebonden zijn, aan een ‘min of meer’ gedwongen lesvolgorde in de methode, is het materiaal breed inzetbaar.
Binnen Taal in Beeld  is Taalmaker inzetbaar als extra stof in de vierde week van het blok, na de toets. Ook kan het als extra stof dienen als uitloop binnen het reguliere programma. Leerlingen die eerder klaar zijn, kunnen dan verder met de plustaken uit taalmaker. 

De keuze om Taalmaker in te delen volgens de referentieniveaus heeft als bijkomend voordeel dat we de vaste koppeling aan een vaste jaargroep kunnen loslaten. De toepasbaarheid van het materiaal i.r.t. groepsdoorbrekend werken wordt daarmee vergroot.  Leerlingen kunnen meer divergent en in eigen tempo de boekjes doorlopen.


Taalmaker nieuwe versie

boekje 1-3 op weg naar niveau 1F (nu beschikbaar)
boekje 4-6 op weg naar 2F (beschikbaar schooljaar 2015-2016)
Albert Rouschop

Geen opmerkingen:

Een reactie posten