donderdag 8 mei 2014

Wat voegen digitale werkboeken toe aan Taal in beeld?

Met ingang van schooljaar 2014-2015 bevat Spelling in beeld 2 digitale werkboeken. Voor scholen die dat willen, kan het digiboek het papieren werkboek vervangen. Leerlingen kunnen dan in eigen tempo door de oefenstof en vanuit het programma krijgen zij gerichte ondersteuning en feedback.

Onderstaand filmpje geeft een indruk over hoe het leerlingprogramma werkt. Omdat er is gekozen voor een online variant hoeft er niets te worden geïnstalleerd. Op zowel pc, tablet als digibord kan met het programma worden gewerkt (device-onafhankelijk). Een verbinding met internet is wel een vereiste.

Leerkrachten kunnen de ontwikkeling van de leerlingen volgen in een apart leerkrachtdeel. In een volgende bijdrage op dit weblog zullen we daar verder op ingaan.Albert Rouschop

Geen opmerkingen:

Een reactie posten