dinsdag 8 april 2014

Hoe zorgen we voor een goede implementatie van Taal in Beeld?

Helaas stopt het verandertraject voor een nieuwe methode vaak bij het beslissingsmoment en de aanschaf van de materialen. In de fase die daarop volgt, zoekt de leerkracht vaak zelf naar mogelijkheden om goed met het materiaal te kunnen werken.
Door tijdgebrek of andere prioriteiten binnen school wordt er vaak beperkt of niet stilgestaan bij implementatie van de nieuwe materialen en methodieken. Dat is jammer. Een goede implementatie biedt kansen tot afstemming, verdieping en uitbreiding van de leerkrachtvaardigheden. Ook kunnen uit implementatie afspraken op schoolniveau volgen. Aandacht voor implementatie is nodig om de juiste doelen te stellen met gezonde ambities. Om het belang van implementatie te benadrukken, deze bijdrage.

De implementatie van een methode kent vaak twee doelstellingen:
Ten eerste gaat het om het vertrouwd maken van het team met de nieuwe methode. Waaruit bestaat de methode? Hoe is de opbouw? Hoe is de leerstof ingedeeld? Hoe organiseer ik een les? Etc. Als deze doelstelling bereikt is, hebben de leerkrachten voldoende kennis van het pakket om er prettig mee te kunnen werken.
  
De tweede doelstelling van een implementatietraject is om de methode in te passen in de vernieuwingsonderwerpen van de school. Dit betekent dat de methode aan moet sluiten bij het veranderende leerkrachtgedrag of het misschien zelfs wel moet gaan faciliteren. Veel scholen die gaan werken met Taal in beeld, streven het beter omgaan met verschillen tussen leerlingen na. Ze gaan zich nadrukkelijker richten op het feit dat de instructiebehoeften van kinderen verschillen. Daarbij onderscheiden zij een instructie-onafhankelijke, instructiegevoelige en instructie-afhankelijke groep.

Om beide doelen, het kennen van de methode en het beter omgaan met verschillen tussen kinderen, te realiseren kunnen de volgende implementatie-activiteiten worden ingepland.

Teambijeenkomst 1
Tijdstip: vooraf of bij aanvang van het werken met Taal in beeld
Voorbereiding: Geen
Onderwerpen:
·         De belangrijkste kenmerken van de methode.
·         Puntenlijst ‘Hoe kunnen we het beste starten?'
·         De leerstofopbouw.

Teambijeenkomst 2
Tijdstip: na ongeveer 6 weken werken met Taal in beeld
Voorbereiding: Inventarisatie van ervaringen met het werken met de methode.
·         Omgaan met verschillen in instructiebehoeften.
·         Lessen verantwoord verkorten of verlengen.
·         Het inzetten van plustaken.

Teambijeenkomst 3
Tijdstip: na ongeveer 12 weken werken met Taal in beeld
Voorbereiding: Inventarisatie van ervaringen met het werken met de methode.
·         Het werken met het computerprogramma Woordenschat Taal in beeld.
·         Toetsing, registratie en herhalingstaken.
·         Omgaan met verschillen tussen kinderen: instructie-afhankelijke kinderen.

Teambijeenkomst 4
Tijdstip: na ongeveer 20 weken werken met Taal in beeld
Voorbereiding: Inventarisatie van ervaringen met het werken met de methode.
·         Leerresultaten en rapportage.
·         Het werken met het computerprogramma Spelling in beeld.
·         Omgaan met verschillen tussen kinderen: instructie-onafhankelijke kinderen.

Teambijeenkomst 5
Tijdstip na ongeveer 30 weken werken met Taal in beeld
Voorbereiding: Inventarisatie van ervaringen met het werken met de methode.
·         Evaluatie jaarplanning.
·         Evaluatie leerresultaten.
·         Evaluatie omgaan met verschillen.
·         Maken puntenlijst ‘Hoe gaan we verder met Taal in beeld’.

Albert Rouschop

Geen opmerkingen:

Een reactie posten