vrijdag 4 oktober 2013

Hoe kun je extra oefenen bij spelling zonder dat het saai wordt?

De nieuwe versie van Spelling in beeld bevat een nieuw softwareprogramma op het gebied van spelling, Net als het spellingprogramma bij de volgende versie biedt het uitgebreide uitleg bij alle spellingcategorieën gecombineerd met een breed scala aan oefenmogelijkheden. Maar doordat nu gekozen is voor de opzet van een serious game, wordt het ook een avontuur op zich. Daarom heeft het de naam Spellingspeurder meegekregen.

Met de Spellingspeurder kunnen leerlingen zelfstandig en op een aantrekkelijke manier oefenen met de spellingcategorieën uit Spelling in beeld 2. Het programma kan worden ingezet als extra oefenstof en als plusmateriaal. Ook is het programma los van de methode in te zetten. We kiezen voor een spelvorm die het voor kinderen leuk en uitdagend maakt om te oefenen met spelling. In de rol van speurder volgen ze het spoor van de zoekgeraakte schilderijen. Ze kunnen kunstwerken terugverdienen door te oefenen met de spellingcategorieën.

Voorafgaand aan elk spel krijgt de leerling instructie over het spellingprobleem en de schrijfwijze van de woorden. Daarna volgt bij elke opdracht direct feedback. De leerling wordt zo optimaal ondersteund bij het doorlopen van de leerstof. Spelling in beeld 2 biedt alle leerstof die u als school op basis van de referentieniveaus en kerndoelen geacht wordt aan te bieden.

In het programma wordt de voortgang geregistreerd, die door de leerkracht  met de  Zwijsen Leerkrachtmodule te volgen is. Ook is het mogelijk om leerlingen gericht te laten oefenen met bepaalde categorieën. Het programma is toepasbaar binnen en buiten de klas. Ook in de setting van remedial teaching.  Omdat het online software is, kan het programma op zowel pc, laptop als tablet worden gedraaid.  

Albert Rouschop en Sjors Heezemans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten