dinsdag 27 augustus 2013

Wat is er allemaal mogelijk met de nieuwe leerkrachtassistent van Taal in beeld 2?

Taal in beeld 2 biedt u de mogelijkheid om te werken vanaf papier of met behulp van digitale devices, zoals de pc, de laptop, het digibord, de tablet en de smartphone. U wordt daarbij nooit gedwongen om digitaal te gaan, maar als het uw keuze is, dan heeft de methode u veel te bieden. Taal in beeld 2 is eigenlijk een compleet leerlandschap waarin u zelf de accenten legt en de keuzes maakt.In de leerkrachtassistent, de digibordsoftware van de methode, komen veel elementen van het leerlandschap samen. Daarmee vormt deze software voor veel leerkrachten het hart van de methode.  

Bij de ontwikkeling van de nieuwe leerkrachtassistent, hebben we de lat hoog gelegd. Op basis van gebruikerservaringen, ideeën die er zijn over hoe we leerkrachten het best kunnen ondersteunen bij het geven van onderwijs en de technische mogelijkheden die beschikbaar komen, hebben we de leerkrachtassistent sterk uitgebreid en verdere integratie mogelijk gemaakt met de toetssite. De tijd van het louter verzamelen van leerlingresultaten en terugkoppeling in de vorm van tabellen en grafieken laten we daarmee achter ons.

De leerkrachtassistent startte oorspronkelijk als hulpmiddel bij het geven van instructie en lesvoorbereiding. Te raadplegen op het digibord en in te zetten tijdens lessen. Inmiddels is het samen met de toetssite naar een digitale omgeving gegroeid van waaruit het taal- en spellingonderwijs efficiënt georganiseerd en gedifferentieerd kan worden. Compact, compleet en daarmee beter afgestemd op de behoeften van de moderne leerkracht.
 
Met de leerkrachtassistent behoudt de leerkracht overzicht over de leerdoelen met een betere  afstemming tussen leerstofinhoud en onderwijsbehoefte als gevolg. Dit geldt voor zowel de  individuele leerling, een groep leerlingen of de school als geheel.
Ook wordt leerontwikkeling meer inzichtelijk door het volgen van leerresultaten en kan gerichte inzet van instructie en/of oefening op basis van adviesaanpak worden gevolgd. Terugkoppeling bevat nuttige informatie voor het opstellen van een groepsplan.

De leerkrachtassistent en de toetssite bij de methode Taal in beeld / Spelling in beeld zijn online te raadplegen. Dit heeft als grote voordeel dat ze in principe vanaf elke computer of mobiele device te bereiken zijn. Kortom we slaan een nieuwe weg in door verbeterde en gebruiksvriendelijke leerkrachtondersteuning bij onze taalmethode.

Op het weblog houden wij u op de hoogte over de gebruikerservaringen van scholen die we uiteraard met veel belangstelling volgen.

Onderstaand filmpje geeft u een impressie van de mogelijkheden die het programma biedt.Albert Rouschop

Geen opmerkingen:

Een reactie posten