dinsdag 9 augustus 2011

Taal, Spelling en Lezen in beeld voldoen volledig aan de kerndoelen

Enkele maanden terug zijn de methoden Taal in beeld, Spelling in beeld en Lezen in beeld door de SLO gescreend op de kerndoelen Nederlandse taal. De uitkomst is dat de methoden volledig voldoen. Verrassend is dit natuurlijk niet, want Taal in beeld en Spelling in beeld waren al eerder door andere partijen vanuit dit perspectief onder de loep genomen. Bij Lezen in beeld was dit, door het feit dat deze methode pas recentelijk is verschenen, nog niet formeel geconstateerd. Mooi dat dit nu dus wel het geval is.

Het lijkt een verouderde conclusie dat methoden voldoen aan de kerndoelen, maar niets is minder waar. In een tijdperk waarin we meer zullen praten over de referentieniveaus, blijven de kerndoelen een belangrijke voorwaarde. De referentieniveaus voor het primair en speciaal onderwijs zijn namelijk gebouwd op de kerndoelen. Dit betekent dat moderne methoden die gemaakt zijn op basis van de jongste versie van de kerndoelen direct aansluiten op de referentieniveaus die horen bij de doorlopende leerlijnen. Maar ook de conclusie dat Taal in beeld, Spelling in beeld en Lezen in beeld direct aansluiten op de referentieniveaus is niet nieuw. Al eerder constateerde de SLO dat dit het geval is. Meer informatie hierover vindt u hier.

Jos Cöp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten