woensdag 24 augustus 2011

Help, de referentieniveaus komen eraan. (deel 1)

Het zal niemand zijn ontgaan. Het werk van de commissie Meijerink heeft via een rapport en een referentiekader enige tijd terug een wettelijke status bereikt. En dus gaan we allemaal werken aan de doorlopende leerlijnen door de referentieniveaus in te voeren. Maar wat is er nu precies aan de hand en wat verandert er nu exact? Moeten we als school nu veel tijd gaan steken in een grootschalig vernieuwingsproject over dit onderwerp? Of is dat helemaal niet nodig? Het zijn de begrijpelijke vragen waar veel scholen zich momenteel over buigen.

Maar het zijn niet alleen de scholen die zich hier driftig mee bezig houden. Ook methodemakers zijn hier al geruime tijd mee aan de slag. Dit geldt ook voor de projectgroep Taal in beeld. Vanaf de eerste stappen op het pad van de doorlopende leerlijnen, zijn de makers van Taal-, Spelling- en Lezen in beeld erbij betrokken geweest. Door mee te denken en plaats te nemen in adviescommissies en resonansgroepen. Met als doel om op een zo vroeg mogelijk tijdstip over alle belangrijke informatie te beschikken. En om direct input te kunnen leveren en zo bij te dragen aan een succesvolle en haalbare invoering van de doorlopende leerlijnen.

Helaas moeten ook wij constateren dat er momenteel nog veel onduidelijk is voor scholen en andere betrokkenen. Daarom volgt hieronder een korte film die in minder dan drie minuten vertelt wat de referentieniveaus nu wel en niet zijn.Jos Cöp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten