donderdag 6 januari 2011

Kunnen we het signaaldictee ook als voortoets gebruiken?

Spelling in beeld is een methode met uitgebreide toetsmogelijkheden. Deze geven een goed beeld van de individuele voortgang van kinderen. Er is in ieder blok een signaaldictee (tijdens de basislessen), een controledictee (na afronding van de basislessen) en ook methode-onafhankelijke toetsen spelen een belangrijke rol bij het nemen van voortgangsbeslissingen. Met enige regelmaat bereikt ons de vraag of het signaaldictee ook als voortoets kan dienen. Er is niets op tegen om het op deze manier in te zetten. Wel is het belangrijk om goed na te denken over de consequenties. Met andere woorden, welke conclusies kunnen getrokken worden uit de scores?

De waarde van het inzetten van het signaaldictee als voortoets, is dat het vervolgprogramma sterk gebaseerd kan zijn op het beheersingsniveau dat al aanwezig is. Het geeft een goed beeld van de (extra) accenten die bij het aanbieden van het blok gelegd moeten worden. Zowel op individueel als op groepsniveau.

Zijn de scores onvoldoende, dan ligt de conclusie voor de hand. Het aanbieden van alle basisleerstof is absoluut noodzakelijk. En voor de kinderen die (zeer) zwak uit de voortoets komen, zal de leertijd waarschijnlijk ook nog extra verlengd moeten worden. Bijvoorbeeld door extra te werken met de software, het leerspel Spellingspoor, de activiteiten voor tussendoor of vergelijkbare andere activiteiten.

Voor kinderen die zo rond de voldoende scoren, is de conclusie dat alle basisstof uit het blok goed aansluit bij wat ze nodig hebben. De doelstellingen en verwachtingen vanuit de methode liggen op een hoger niveau (minimale beheersing op 80%), dus leerstof weglaten is niet aan de orde. Over het algemeen zal leertijdverlenging niet nodig zijn bij deze kinderen.

Bij kinderen die goed scoren, kan overwogen worden om de basisstof die ze gaan doorlopen terug te brengen. Persoonlijk zou ik dit overigens alleen doen als de zeer positieve scores op de voortoetsen vergezeld gaan van een permanente A-score op de LOVS-toetsen van het Cito. En in geval van enige twijfel, zou ik toch altijd kiezen voor het wel aanbieden van de basisstof. Spellingontwikkeling is namelijk vaak een grillig verhaal. In de spellingles gaat het fantastisch, maar de week erna gaat het in de aardrijkskundeles of bij de schrijftekst even gemakkelijk weer fout. Regelmatige herhaling blijft dus belangrijk. Ook als toetsscores aangeven dat kinderen op de goede weg zitten.

Jos Cöp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten