maandag 8 november 2010

Gebruikersonderzoek Taal in beeld / Spelling in beeld 2010

Ook dit jaar hebben heel veel leerkrachten weer deelgenomen aan het jaarlijkse gebruikersonderzoek Taal in beeld / Spelling in beeld. In niet meer dan 10 minuten tijd hebben ze precies verteld hoe het zit met hun tevredenheid, de leerlingprestaties en hun verdere wensen. De uitkomsten mogen er zijn: heel tevreden gebruikers, leerlingen die presteren en goede aanknopingspunten om de methoden toch ook weer een beetje beter te maken.

Tevredenheid
Net als in 2009 zijn de gebruikers Taal in beeld zeer tevreden. 85,1% van de
respondenten zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn.Grafiek 1: tevredenheidsscores (klik op afbeelding voor vergroting).

Het gemiddelde cijfer voor de materialen is een hele dikke ruim voldoende, namelijk een 7,7 voor taal en een 7,8 voor spelling. Men is het meest tevreden over het taalboek en het
werkboek.

Leerlingprestaties
Uiteraard hebben we ook naar de prestaties gevraagd. De resultaten op de
methodeonafhankelijke taaltoetsen zijn bij 93,8% (sterk) verbeterd of gelijk gebleven. De
meest genoemde reden voor het (sterk) verbeteren van de prestaties op deze toetsen is
dat Taal in beeld de leerstof zeer gestructureerd aanbiedt. Bij Spelling in beeld geeft 83,4%
aan dat de resultaten op de methodeonafhankelijke taaltoetsen (sterk) verbeterd of gelijk gebleven zijn.

Verbeterpunten
Uit het onderzoek komen ook een aantal mogelijke verbeterpunten. Het meest genoemd zijn:
- meer oefenstof op het gebied van taalbeschouwing / grammatica;
- meer extra oefenstof bij het onderdeel spelling;
- extra afstemming op de nieuwste Cito-lovs-toetsen spelling.

Met deze drie punten zijn de auteurs aan de slag gegaan. Momenteel worden de toevoegingen gemaakt. In de tweede helft van het schooljaar 2010-2011 zullen de nieuwe zaken worden uitgeprobeerd en bijgesteld. Aan het begin van het schooljaar 2011-2012 zijn de verrijkingen beschikbaar voor alle scholen.

Door de gegevens die het gebruikersonderzoek ook dit jaar weer opgeleverd heeft, zijn we opnieuw in staat om Taal in beeld en Spelling in beeld door te ontwikkelen en te vernieuwen. De methoden kunnen zo mee blijven groeien met de verwachtingen van de gebruikers. We willen alle scholen die mee hebben gedaan aan het onderzoek bedanken voor hun enorm belangrijke bijdrage.

Bron: Hage, C. (2010). Gebruikersonderzoek Taal in beeld 2010. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen.

Nohmi Bollebakker en Jos Cöp

1 opmerking: