maandag 15 november 2010

Drie manieren om te werken met Leesstudio

Leesstudio is een compact pakket met actuele teksten en leestaken voor het begrijpend lezen. Het bevat daarnaast een instructieprogramma voor het digibord waarmee het hardop denken aan de hand van actuele teksten effectiever, boeiender en gebruiksvriendelijker wordt. Tevens is er bij ieder actueel onderwerp een koppeling met een recente film uit het (Jeugd)journaal. Leesstudio bevat niet alleen informatieve nieuwsteksten, maar alle veel voorkomende tekstsoorten komen erin aan bod.

Mocht het voor u nog niet helemaal duidelijk zijn wat Leesstudio precies is, dan kunt u eerst de demofilm bekijken. klik hier om de film te starten.

Leesstudio is opgebouwd uit twee onderdelen. Ten eerste de Leesstudiodoos met 60 verschillende leestaken (in drievoud), leeswerkmappen en antwoordenboekjes. Ten tweede Leesstudio actueel, een webomgeving met iedere week een nieuwe actuele leestaak (over een onderwerp uit het nieuws), koppelingen met recent beeldmateriaal uit het (Jeugd)journaal en een digibordprogramma waarmee instructie gegeven kan worden op basis van actuele teksten. Leesstudio kan op drie manieren gebruikt worden.

1. Leesstudio samen met Lezen in beeld (als complete methode)
Lezen in beeld is een nieuwe en compacte methode voor begrijpend lezen. Deze biedt één begrijpend leesles per week van ongeveer 45 minuten. Zijn kinderen eerder klaar of wilt u meer leerstof aan de les toevoegen, dan kan dit door de leerlingen te laten werken aan leestaken uit de Leesstudiodoos. Deze uitbreidingsstof kan ook gebruikt worden als plustaak na de toets, dus in de vierde week van elk blok. Als tweede les in de week kunt u werken met de actuele les uit Leesstudio actueel. Dit is een activiteit van ongeveer een half uur waarin naar een beeldfragment wordt gekeken, leesinstructie gegeven wordt op het digibord, een actuele tekst wordt gelezen en twee opdrachten worden gemaakt. Leesstudio gaat uit van dezelfde leerstofopbouw als Lezen in beeld en sluit daarom zeer nauw aan op deze methode.

2. Leesstudio als compleet zelfstandig pakket (doos en web)
Leesstudio is een compleet pakket om leesstrategieën aan te leren. Het gaat dan om twee korte lessen (van ongeveer een half uur) per week. Eén les is een werkles die gevuld wordt met het werken aan de leestaken uit de Leesstudiodoos. De andere les is de actuele les, zoals deze hierboven is beschreven. Door de Leesstudiodoos te bestellen heeft u het volledige pakket in huis, inclusief een eenjarig abonnement op Leesstudio actueel, het webonderdeel met ondermeer de actuele leestaken. U kunt dit abonnement jaarlijks verlengen. Er is een Leesstudiodoos voor iedere jaargroep vanaf groep 5.

3. Leesstudio actueel (alleen web)
Er kan ook voor gekozen worden om alleen te werken met Leesstudio actueel, het webgedeelte met de teksten die ingaan op het nieuws. Dit vraagt ongeveer een half uur per week. Zoals hierboven al is aangegeven is deze les opgebouwd uit vier lesfasen. Er wordt gekeken naar een beeldfragment uit het (Jeugd)journaal, wordt er leesinstructie gegeven op het digibord, wordt een actuele tekst gelezen en er worden twee opdrachten gemaakt. Hierdoor wordt heel gestructureerd en zonder veel specifieke voorbereiding met de actualiteit gewerkt bij het begrijpend lezen. Alle randmaterialen zijn op de school aanwezig en bekend bij de leerkrachten. Wekelijks komt er per groep een nieuwe actuele leestaak van twee A4-tjes (met tekst, leesopdracht, werkopdracht) en een handleidingpagina van één A4-tje. Iedere actuele tekst kan ook getoond worden in het digibordprogramma, waarmee op een krachtige, gebruiksvriendelijke en interactieve manier begrijpend leesinstructie kan worden gegeven.

Meer achtergrondinformatie over de werking van het instructieprogramma voor het digibord vindt u op het weblog Trends in beeld. Klik hier om naar het weblogartikel te gaan.

Wilt u gaan werken met Leesstudio actueel, dan kan dit heel eenvoudig. U sluit per jaargroep een abonnement af voor de duur van één jaar. Dit kan via uw schoolleverancier. De abonnementsprijs is afhankelijk van de schoolgrootte en is niet meer dan enkele tientallen euro’s per jaar.

Natuurlijk is het ook mogelijk om het gebruik van Leesstudio te combineren met andere methoden of aanpakken. Het is gemaakt bij Lezen in beeld, maar niets staat gebruik naast een andere methode in de weg. Daarmee kan Leesstudio actueel dus een heel laagdrempelige manier zijn om actualiteit aan het bestaande begrijpend leesprogramma toe te voegen. Vervolgens kan rustig bekeken worden in hoeverre zwaardere varianten, zoals Leesstudio als compleet pakket en / of de combinatie met de methode Lezen in beeld voor uw school van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Meer informatie vindt u ook op de website http://www.leesstudio.nl/. Uw schoolleverancier kan u natuurlijk ook altijd verder helpen.

Jos Cöp

1 opmerking:

  1. Op mijn school proberen we deze methode uit. Kinderen en leerkrachten zijn zeer enthousiast. Mogelijkheden tot gedifferentieerd werken, een beperkte lesduur en het vooraf geselecteerde videofragment van het jeugdjournaal maken dat de leerlingen betrokken blijven tot het einde van de les.

    BeantwoordenVerwijderen